Przyszłość jest Kobietą

Zapraszamy do rejestracji oraz wzięcia udziału w warsztatach organizowanych wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy w rejestracji podczas trwania Kongresu Kobiet.Mamy 100 powodów, aby robić to co robimy. Dlatego cytat z książki „Szare śniegi Syberii” Ruty Sepetys doskonale oddaje naszą postawę.

„Obcy mi ludzie otoczyli mnie i osłonili przed spojrzeniami, odeskortowali bezpiecznie do jurty. Nie prosili o nic. Z radością pomogli, nawet jeśli sami nie mieli na tym skorzystać. Próbowaliśmy wszyscy dotknąć nieba, stojąc na dnie oceanu. Zrozumiałam, że jeżeli będziemy się nawzajem wspierać, to może wzniesiemy się nieco wyżej”

Misja

Misją Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, kulturalna, społeczna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet oraz społeczności lokalnej, a także podnoszenie jakości życia kobiet i świadomości społecznej w zakresie równego traktowania.

Strona www dofinansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

2021 Created by SZOK