Misja

Misją Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, kulturalna, społeczna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet oraz społeczności lokalnej, a także podnoszenie jakości życia kobiet i świadomości społecznej w zakresie równego traktowania.

Strona www dofinansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

2021 Created by SZOK