Rejestracja na wydarzenie "Przyszłość Jest Kobietą"

Szczegóły wydarzenia:

Miejsce: Collegium da Vinci, ul. Kutrzeby 10, Poznań (Rotunda)

Data: Sobota, 17.09.2022r.

Godzina: 10.30-16.45

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Zaangażowanych Odważnych Kobiet „SZOK” ul. Sosnowa 2, 62-004 Czerwonak KRS: 0000672026, NIP: 6751588801, REGON: 366968778, adres e-mail: info@szok.org.pl. 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania rejestracji na wydarzenie „Przyszłość Jest Kobietą” Art. 6 ust. 1 lit. B RODO, dane niezbędne do realizacji umowy. Jeśli zaznaczono zgodę marketingową, newsletter* – przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego Art.6, ust 1, lit. F RODO  jako prawnie usprawiedliwiony interes administratora, którym jest marketing bezpośredni z prawem do wniesienia sprzeciwu; Art.6, ust 1, lit. A –  zgoda marketingowa. 3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty informatyczne. 4) Kategoria danych osobowych: dane zwykłe. 5) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane na czas wydarzenia lub na okres związany z wymogami obowiązującego prawa lub do momentu wniesienia sprzeciwu. *Wycofania zgody. Zgodę można wycofać przesyłając na adres e-mail info@szok.org.pl dyspozycję. 6) Pana/Pani dane osobowe pozyskano w wyniku uzupełnienia formularza. 7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia zgody przed rozpoczęciem wydarzenia lub usunięcia danych będzie powodowało brak możliwości rejestracji i udziału w wydarzeniu – nie dotyczy zgody marketingowej, newsletter. 8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa powoduje brak możliwości rejestracji i udziału w wydarzeniu.

2021 Created by SZOK